Kira ve Kira Akdi Hukuk ve Danışmanlık

Kİra Sözleşmesİ Nedİr, Hazırlanırken Nelere Dİkkat Edİlmelİdİr?

Türk Borçlar Kanunu’na göre kira sözleşmesi, kiraya verenin bir şeyin kullanılmasını veya kullanılmasıyla birlikte ondan yararlanılmasını kiracıya bırakmayı, kiracının da buna karşılık kararlaştırılan kira bedelini ödemeyi üstlendiği sözleşmedir. Esasen herhangi bir şekil şartına tabi değildir. Ancak tarafların ileride karşılaşabilecekleri uyuşmazlıkların çözümü için yazılı olarak yapılması her iki taraf için de çok önemlidir.

En çok yapılan hatalardan birisi şablon sözleşme kullanılmasıdır.

Her ne kadar halk arasında kırtasiyelerden alınan matbu kira sözleşmesi kullanılıyor ise de; her kiralanan taşınmazın farklı özellikleri olduğundan dolayı kira sözleşmesi özel olarak hazırlanmalıdır. Günümüzde kira ilişkisinden kaynaklanan uyuşmazlıkların birçoğu tarafların özel olarak kira sözleşmesi düzenlememelerinden kaynaklanmaktadır. Bu nedenle kira sözleşmesi hazırlanırken hukuki yardım alınması tavsiye edilmektedir.


Hukuk ve Danışmanlık

Hukukİ Danışmanlık

Tahlİye Taahhütnamesİ İptal Edİlebİlİr Mİ?

Yanılma, aldatma veya korkutma sonucunda tahliye taahhüdü imzaladıysanız, kanunla belirlenen süreler içerisinde hukuki yollara başvurarak söz konusu taahhütnameyi iptal ettirmeniz mümkündür. Ancak, hazırlanması sıkı şekil şartlarına tabi olan tahliye taahhütnamesinin iptali hususunda da dikkatli hukuki hamleler yapılması gerekir. Bu nedenle hukuki yardım alınması önerilir.

Kİra Sözleşmesİ

Kira ve Kira Akdi Hukuk ve Danışmanlık

Tahlİye Sürecİ Nasıl İşler?

Türk Borçlar Kanunu’na göre kiracının tahliye edilebilmesi için çeşitli yollar mevcuttur. Ancak, her kira ilişkisinde tarafların koşulları farklılık gösterdiğinden, uygun hamleyi yapmak için hukuki yardım alınması önemlidir.


Kira ve Kira Akdi Hukuk ve Danışmanlık

Kİra ve Kİra Akdİ

Formu Doldurun

SİZE ULAŞALIM

Adres

Şişli

;